Τρόπος τροποποίησης πληροφοριών κατόχου σε Macbook

Όταν αγοράζετε ένα Macbook από τον προηγούμενο κάτοχό του, ίσως θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες λογαριασμού διαχειριστή. Αν και είναι εύκολο να αλλάξετε το πλήρες όνομα που σχετίζεται με τον λογαριασμό, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξετε το όνομα χρήστη ενός λογαριασμού. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξετε εντελώς τις πληροφορίες λογαριασμού διαχειριστή είναι να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό διαχειριστή και, στη συνέχεια, να διαγράψετε τον λογαριασμό που είχε δημιουργήσει ο προηγούμενος κάτοχος για δική του χρήση.

1

Συνδεθείτε στον λογαριασμό διαχειριστή.

2

Ανοίξτε τις "Προτιμήσεις συστήματος" από το εικονίδιο στο Dock ή από το μενού της Apple στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης σας.

3

Κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί.

4

Κάντε κλικ στο κουμπί "+" κάτω από τη λίστα των λογαριασμών χρηστών. Επιλέξτε "Διαχειριστής" στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο "Νέος λογαριασμός".

5

Συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία με το όνομα και το όνομα χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις πληροφορίες του κατόχου σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία λογαριασμού".

6

Αποσυνδεθείτε από τον τρέχοντα λογαριασμό διαχειριστή.

7

Συνδεθείτε στον νέο λογαριασμό που δημιουργήσατε για τον εαυτό σας.

8

Επιστρέψτε στην ενότητα Λογαριασμοί των Προτιμήσεων συστήματος. Κάντε κλικ στον παλιό λογαριασμό διαχειριστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "-" για να τον διαγράψετε. Αυτό θα αφήσει έναν λογαριασμό διαχειριστή με τις πληροφορίες σας.