Τρόπος υπολογισμού των εσόδων από προϋπολογισμό

Το ποσό των ταμειακών εισπράξεων σε μια λογιστική περίοδο είναι τα χρήματα που συλλέγει μια εταιρεία από τις πωλήσεις που πραγματοποιεί στις τρέχουσες και προηγούμενες περιόδους. Μια επιχείρηση συνήθως συλλέγει ένα ποσοστό των πωλήσεών της κατά το τρίμηνο στο οποίο τις πραγματοποιεί και συλλέγει το υπόλοιπο τμήμα του επόμενου τριμήνου. Οι προϋπολογισμένες αποδείξεις μετρητών σας είναι τα ποσά μετρητών που αναμένεται να συγκεντρώσετε βάσει των προβλεπόμενων πωλήσεων στον προϋπολογισμό πωλήσεών σας. Μπορείτε να υπολογίσετε τις προϋπολογισμένες αποδείξεις μετρητών για να προσδιορίσετε πόσα μετρητά πρέπει να χρησιμοποιήσετε στον προϋπολογισμό μετρητών σας.

1

Προσδιορίστε με βάση τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησής σας το ποσοστό των πωλήσεων που συνήθως συλλέγει η εταιρεία σας στο τρίμηνο στο οποίο πραγματοποιεί τις πωλήσεις. Προσδιορίστε το υπόλοιπο ποσοστό πωλήσεων που συνήθως συλλέγει η εταιρεία σας το τρίμηνο μετά την πραγματοποίηση των πωλήσεων. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι η εταιρεία σας εισπράττει πληρωμή σε μετρητά στο 60% των πωλήσεων κατά το τρίμηνο στο οποίο πραγματοποιεί τις πωλήσεις. Ας υποθέσουμε ότι συλλέγετε το υπόλοιπο 40 τοις εκατό των πωλήσεων το τρίμηνο μετά την πραγματοποίηση των πωλήσεων.

2

Προσδιορίστε τις πωλήσεις της επιχείρησής σας το προηγούμενο τρίμηνο. Προβλέψτε τις πωλήσεις σας για το τρέχον τρίμηνο. Σε αυτό το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι οι πωλήσεις του περασμένου τριμήνου ήταν 1.000 $ και οι προβλεπόμενες πωλήσεις του τρέχοντος τριμήνου είναι 1.200 $.

3

Πολλαπλασιάστε το ποσοστό των πωλήσεων που συλλέγετε κατά το τρίμηνο αφού πραγματοποιήσετε τις πωλήσεις με τις πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου για να προσδιορίσετε το ποσό αυτών των πωλήσεων που θα συλλέξετε κατά το τρέχον τρίμηνο. Σε αυτό το παράδειγμα, πολλαπλασιάστε το 40 τοις εκατό, ή 0,4, με 1.000 $ για να λάβετε 400 $.

4

Πολλαπλασιάστε το ποσοστό των πωλήσεων που συλλέγετε στο τρίμηνο στο οποίο πραγματοποιείτε τις πωλήσεις με τις προβλεπόμενες πωλήσεις για το τρέχον τρίμηνο για να υπολογίσετε το ποσό των πωλήσεων του τρέχοντος τριμήνου που θα συλλέξετε στο τρέχον τρίμηνο. Σε αυτό το παράδειγμα, πολλαπλασιάστε το 60 τοις εκατό, ή 0,6, με 1.200 $ για να πάρετε 720 $.

5

Προσθέστε το ποσό των πωλήσεων του τελευταίου τριμήνου που θα συλλέξετε αυτό το τρίμηνο και το ποσό των πωλήσεων του τρέχοντος τριμήνου που θα συλλέξετε αυτό το τρίμηνο για να υπολογίσετε τις προϋπολογισμένες ταμειακές εισπράξεις σας για το τρέχον τρίμηνο. Σε αυτό το παράδειγμα, προσθέστε 400 $ και 720 $ για να λάβετε 1.120 $ σε προϋπολογισμό ταμειακών εσόδων για το τρέχον τρίμηνο.