Πώς να συνδέσετε ένα MacBook σε μια κύρια οθόνη επιφάνειας εργασίας

Ένα MacBook έχει αρκετή υπολογιστική ισχύ για να διπλασιαστεί τόσο ως εργασία όσο και ως προσωπικός υπολογιστής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου το περιορισμένο μέγεθος οθόνης του MacBook μπορεί να εμποδίσει την παραγωγικότητά σας, όπως όταν πρέπει να κάνετε κύλιση σε ένα μεγάλο υπολογιστικό φύλλο. Μια μεγάλη οθόνη θα σας επιτρέψει να δείτε ένα ολόκληρο μεγάλο υπολογιστικό φύλλο ή ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να πλοηγηθείτε πάνω και κάτω στην οθόνη. Μπορείτε να συνδέσετε ένα MacBook σε μια εξωτερική οθόνη για να αυξήσετε την επιφάνεια εργασίας του μέσω του Mini DisplayPort.

1

Ενεργοποιήστε τόσο την οθόνη όσο και το MacBook σας.

2

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου σύνδεσης της οθόνης στο άκρο του προσαρμογέα του δεξιού προσαρμογέα Mini DisplayPort. Για παράδειγμα, εάν η οθόνη διαθέτει καλώδιο VGA, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Mini DisplayPort to VGA.

3

Συνδέστε το άλλο άκρο του προσαρμογέα Mini DisplayPort στο Mini DisplayPort του MacBook. Η επιφάνεια εργασίας του Macbook επεκτείνεται αυτόματα στην εξωτερική οθόνη.

4

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προτιμήσεις συστήματος" στην αποβάθρα στο MacBook σας για να ανοίξετε το παράθυρο "Προτιμήσεις συστήματος".

5

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εμφανίζει" στην ενότητα "Υλικό" του παραθύρου. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρύθμιση" που βρίσκεται κοντά στο πάνω μέρος του παραθύρου.

6

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Mirror Displays" για να αντικατοπτρίσετε την επιφάνεια εργασίας του MacBook στην εξωτερική οθόνη. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου "Mirror Displays" για να επεκτείνετε ξανά την επιφάνεια εργασίας.