Τρόπος διακοπής των ενημερώσεων του Microsoft Office

Η σουίτα του Microsoft Office περιέχει μια σειρά εφαρμογών γραφείου, όπως πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό υπολογιστικού φύλλου και πρόγραμμα παρουσίασης, τα οποία είναι χρήσιμα για επαγγελματικούς σκοπούς. Η Microsoft ενημερώνει περιοδικά το λογισμικό με ενημερώσεις κώδικα που χρησιμοποιούνται για να διορθώσουν τυχόν κενά ασφαλείας που εντοπίζονται. Οι ενημερώσεις για το Microsoft Office εγκαθίστανται μαζί με τις ενημερώσεις στο λειτουργικό σύστημα των Windows μέσω της υπηρεσίας Windows Update. Είναι δυνατό να σταματήσετε αυτές τις ενημερώσεις, ωστόσο, για να εξοικονομήσετε εύρος ζώνης εάν, για παράδειγμα, το Microsoft Office είναι εγκατεστημένο στον φορητό υπολογιστή σας και αφιερώνετε πολύ χρόνο στο δρόμο, όπου πρέπει να βασιστείτε σε ασύρματες ή κινητές συνδέσεις στο Διαδίκτυο.

1

Κάντε κλικ στο Έναρξη και, στη συνέχεια, στο "Όλα τα προγράμματα."

2

Κάντε κλικ στο "Windows Update" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Αλλαγή ρυθμίσεων".

3

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στο στοιχείο "Δώστε μου ενημερώσεις για προϊόντα Microsoft και επιλέξτε νέο προαιρετικό λογισμικό Microsoft όταν ενημερώνω τα Windows" για να σταματήσετε τις ενημερώσεις του Microsoft Office.

4

Κάντε κλικ στο "OK" όταν σας ζητηθεί εάν θέλετε να εξαιρεθείτε και να μην λαμβάνετε πλέον ενημερώσεις.

5

Κάντε κλικ στο "OK" για να κλείσετε το παράθυρο "Ρυθμίσεις" και μετά κλείστε το Windows Update.