Πώς να γράψετε μια δεσμευτική σημείωση

Είτε η επιχείρησή σας δανείζει χρήματα σε κάποιον είτε εσείς προσωπικά δανείζετε χρήματα, όταν γράφετε ένα δεσμευτικό σημείωμα, είναι μια νομική σύμβαση μεταξύ του δανειστή και του δανειολήπτη. Τα χαρτονομίσματα γραμμάτων συνήθως γράφονται από τράπεζες, δανειστές και πληρεξούσιους, αλλά ένα γραμμένο γραμμένο σωστά μπορεί να είναι εξίσου νόμιμο όταν συνάπτεται από δύο άτομα.

1

Γράψτε την ημερομηνία σύνταξης της γραμμής στην κορυφή της σελίδας.

2

Γράψτε το ποσό της σημείωσης. Προσθέστε το ποσό του δανείου, γραμμένο σε αριθμητική αξία και μακρά μορφή (γραμμένο με λέξεις), παρόμοιο με το πώς θα γράφατε μια επιταγή.

3

Περιγράψτε τους όρους της σημείωσης. Γράψτε μια περιγραφή λέγοντας πώς ο δανειολήπτης οφείλει να αποπληρώσει το δάνειο, όπως με εβδομαδιαίες, μηνιαίες ή τριμηνιαίες πληρωμές. Δώστε την ημερομηνία λήξης της πρώτης πληρωμής γράφοντας τον μήνα, την ημέρα και το έτος. Αναφέρετε την ημέρα και τους μήνες που οφείλονται και οι επόμενες πληρωμές δανείου. Τέλος, αναφέρατε την τελευταία ημέρα και μήνα της τελικής πληρωμής στη σημείωση.

4

Γράψτε το επιτόκιο. Περιγράψτε το επιτόκιο του δανείου σε αριθμητική τιμή με σύμβολο ποσοστού και σε μακρά μορφή. Δηλώστε εάν το επιτόκιο είναι σταθερό ή μεταβλητό επιτόκιο.

5

Δηλώστε εάν η σημείωση είναι ασφαλής ή μη ασφαλής. Εάν ο δανειολήπτης χρησιμοποιεί ασφάλεια για να εξασφαλίσει το δάνειο, περιγράψτε το στη σημείωση. Για παράδειγμα, εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο από κατοικία ή εμπορικό ακίνητο, αναφέρετέ το στη σημείωση συμπεριλαμβάνοντας τη διεύθυνση του ακινήτου και μια περιγραφή του τύπου του κτιρίου (κατοικία, αποθήκη).

6

Συμπεριλάβετε τα ονόματα τόσο του δανειστή όσο και του δανειολήπτη στη σημείωση, αναφέροντας ποιο άτομο είναι ποιο.

7

Γράψτε την πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας όπου κάθε πληρωμή πρέπει να σταλεί.

8

Κάθε δανειολήπτης πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει το όνομά του, καθώς και την ημερομηνία της γραμμής πληρωμής, για να αναγνωρίσει την υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου.