Το κατάστημα iTunes δεν θα συνδεθεί στο διαδίκτυο

Τα προβλήματα σύνδεσης στο iTunes Store μπορεί να οφείλονται σε ζητήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, στους περιορισμούς που ισχύουν στο τοπικό σας δίκτυο, στο εγκατεστημένο λογισμικό ασφαλείας σας ή ακόμα και στο ίδιο το iTunes Store. Ελέγξτε τον ιστότοπο υποστήριξης της Apple για να δείτε εάν το iTunes Store αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση για όλους.

Διατίθεται σύνδεση στο Διαδίκτυο;

Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε λειτουργική σύνδεση με το Διαδίκτυο προτού αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα. Ανοίξτε αρκετούς άλλους ιστότοπους στον υπολογιστή σας (ή συσκευή iOS) για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σύνδεση. Η επαναφορά του υλικού του δικτύου σας, συμπεριλαμβανομένου του δρομολογητή σας, η ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης για τυχόν προσαρμογείς δικτύου που είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας και η αποσύνδεση και, στη συνέχεια, η επανασύνδεση στο δίκτυο μπορεί να λύσει πιθανώς προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για τυχόν γνωστά ζητήματα που επηρεάζουν τη σύνδεσή σας.

Λειτουργεί σωστά το iTunes;

Ένα σφάλμα εντός του iTunes ενδέχεται να επηρεάζει την ικανότητά του να συνδεθεί στο iTunes Store. Κλείστε και επανεκκινήστε την εφαρμογή, ή εάν αυτό δεν λειτουργεί, απεγκαταστήστε πλήρως την εφαρμογή. Ανοίξτε τον ιστότοπο της Apple για λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού. Αυτή η διαδικασία διαγράφει τυχόν κατεστραμμένα δεδομένα που σχετίζονται με το iTunes, αντικαθιστά τυχόν βασικά αρχεία προγράμματος που έχουν διαγραφεί και εφαρμόζει τις πιο πρόσφατες διορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις συμβατότητας από τους προγραμματιστές του iTunes.

Είναι η πρόσβαση αποκλεισμού λογισμικού ασφαλείας σας;

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι μία από τις εφαρμογές ασφαλείας στο σύστημά σας αναγνωρίζει κατά λάθος το iTunes ή το iTunes Store ως απειλή και αποκλείει την πρόσβαση σε αυτό. Ελέγξτε μέσα στα προγράμματα προστασίας από ιούς, anti-spyware και τείχος προστασίας για να βεβαιωθείτε ότι το iTunes παρατίθεται ως αξιόπιστο πρόγραμμα και ότι επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς παρεμβολές. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εφαρμογές ασφαλείας σας ενημερώνονται στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκδόσεις.

Υπάρχει πρόβλημα με τα Windows;

Μια ποικιλία ζητημάτων που σχετίζονται με τα Windows ενδέχεται να σας εμποδίσουν να αποκτήσετε πρόσβαση στο iTunes Store. Σε αυτά περιλαμβάνονται προβλήματα με τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης ή το αρχείο κεντρικών υπολογιστών που είναι αποθηκευμένα από το λειτουργικό σύστημα, καθώς και τυχόν αναδυόμενα εργαλεία ή εργαλεία αποκλεισμού διαφημίσεων που έχετε εγκαταστήσει. Προβλήματα με τις ρυθμίσεις DNS που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας ή τις ανοιχτές θύρες που έχουν διαμορφωθεί στο δρομολογητή σας ενδέχεται να έχουν επίσης αντίκτυπο. Λεπτομερείς αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, μαζί με ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία, διατίθενται είτε από τους ιστότοπους της Apple είτε της Microsoft. (Δείτε τους συνδέσμους στους πόρους)