Πώς να επαναφέρετε μια τηλεόραση LED Samsung στις εργοστασιακές προεπιλογές

Όταν η Samsung LED TV σας δεν έχει καλή απόδοση ή εάν δεν σας ενδιαφέρει οι τρέχουσες ρυθμίσεις, η επαναφορά της τηλεόρασης διαγράφει τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, όπως επιλογές ήχου και εικόνας για την επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών. Μια τηλεόραση μπορεί να είναι επωφελής για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών και προβολέων για εργασίες πολυμέσων, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις, αλλά αν δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε, η επαναφορά είναι αρκετή για να διορθώσετε μικρές δυσλειτουργίες και σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις σας από το μηδέν.

1

Πατήστε το κουμπί "Μενού" στην τηλεόραση LED Samsung ή στο τηλεχειριστήριο.

2

Πατήστε τα κουμπιά πάνω ή κάτω βέλους και επισημάνετε "Υποστήριξη". Πατήστε το κουμπί "Enter" για να ανοίξετε το μενού υποστήριξης.

3

Επιλέξτε "Αυτοδιάγνωση" και πατήστε το κουμπί "Enter". Επιλέξτε "Επαναφορά" και πατήστε "Enter".

4

Εισαγάγετε το PIN ασφαλείας της τηλεόρασής σας. Το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000. Ωστόσο, εάν το έχετε αλλάξει προηγουμένως, εισαγάγετε το νέο PIN.

5

Επιλέξτε "Ναι" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα διαλόγου "Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές προεπιλογές εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου". Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα και επαναφέρει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.