Πώς να ξεκινήσετε μια ανάκτηση συστήματος από έναν υπολογιστή κλειδωμένο με κωδικό πρόσβασης

Τα Microsoft Windows διαθέτουν επιλογές αποκατάστασης συστήματος μέσω ενός μενού εκκίνησης για προχωρημένους. Κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή, μπορείτε να εισέλθετε στο μενού εκκίνησης και να επιλέξετε τις επιλογές ανάκτησης συστήματος που χρειάζεστε. Οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος της Microsoft επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα επισκευής. Η Επαναφορά Συστήματος επαναφέρει τον υπολογιστή σε προηγούμενη ημερομηνία χωρίς να επηρεάζει κανένα αρχείο. Το Startup Repair επιδιώκει να διορθώσει τυχόν σφάλματα με τα αρχεία που επιτρέπουν στα Windows να εκκινούν σωστά. Η Επαναφορά εικόνων συστήματος θα επαναφέρει πλήρως τον υπολογιστή στον τρόπο που προήλθε από το εργοστάσιο και θα διαγράψει τυχόν αρχεία στον υπολογιστή.

παράθυρα 8

1

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας. Πατήστε Shift-F8 στο πληκτρολόγιο ενώ ξεκινά για να ανοίξετε τις σύνθετες επιλογές εκκίνησης.

2

Επιλέξτε "Εμφάνιση σύνθετων επιλογών επισκευής", "Αντιμετώπιση προβλημάτων" και "Σύνθετες επιλογές".

3

Ορίστε την επιλογή αποκατάστασης συστήματος που θέλετε: Επαναφορά συστήματος, Αποκατάσταση εικόνας συστήματος ή Αυτόματη επισκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ανάκτηση του συστήματος.

Windows 7

1

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και πατήστε F8 έως ότου εμφανιστεί η οθόνη Advanced System Startup.

2

Χρησιμοποίησε τα πλήκτρα για να επιλέξετε "Επισκευή του υπολογιστή σας" και πατήστε "Enter".

3

Επιλέξτε την επιλογή ανάκτησης συστήματος με τα πλήκτρα και πατήστε "Enter". Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ανάκτηση.