Πώς να έχετε σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο και τηλέφωνο ταυτόχρονα

Μια ευρυζωνική σύνδεση Digital Subscriber Line (DSL) χρησιμοποιεί την καλωδίωση που παρέχεται για τηλεφωνικές υπηρεσίες για να παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Ωστόσο, η εγκατάσταση του DSL δεν περιορίζει την πρόσβασή σας σε τηλεφωνικές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Με τη χρήση ενός διαχωριστή κατά την εγκατάσταση, μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet και τηλεφώνου, χωρίς παρέμβαση μεταξύ των δύο.

1

Επικοινωνήστε με έναν πάροχο DSL στην περιοχή σας, συνήθως την τηλεφωνική εταιρεία ή άλλον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και εγγραφείτε για υπηρεσίες.

2

Συνδέστε έναν διαχωριστή γραμμής DSL στην πρίζα τοίχου που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση μόντεμ DSL. Ο διαχωριστής χωρίζει τις υπηρεσίες της υποδοχής σε δύο, μία για το τηλέφωνο και μία για το μόντεμ.

3

Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου σε μία από τις υποδοχές διαχωριστή. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή στο πίσω μέρος του μόντεμ DSL.

4

Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στο πίσω μέρος του μόντεμ DSL και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια διαθέσιμη θύρα Ethernet στον υπολογιστή σας. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του μόντεμ σε μια κοντινή πρίζα.

5

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και περιμένετε να ξεκινήσει ο υπολογιστής στην οθόνη της επιφάνειας εργασίας. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και περιμένετε να συνδεθεί με τον ISP σας. Η ηλεκτρονική ενδεικτική λυχνία πρέπει να ανάβει κατά τη σύνδεση.

6

Μεταβείτε στο κουμπί "Έναρξη" στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον "Πίνακα Ελέγχου". Κάντε κλικ στο "Δίκτυο και Διαδίκτυο" και στη συνέχεια στο "Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης" και, στη συνέχεια, "Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου" Κάντε κλικ στο "Σύνδεση στο Διαδίκτυο" για να χρησιμοποιήσετε τη νέα σύνδεση στο Διαδίκτυο στο σύστημά σας.

7

Συνδέστε ένα φίλτρο γραμμής DSL στη δεύτερη υποδοχή του διαχωριστή για να φιλτράρετε τυχόν θόρυβο από τη σύνδεση. Συνδέστε το δεύτερο τηλεφωνικό καλώδιο στο φίλτρο και, στη συνέχεια, στο τηλέφωνο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική υπηρεσία μαζί με την υπηρεσία Διαδικτύου.