Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημειώσεων και των κειμένων του iPhone

Ένα iPhone δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημειώσεων και των κειμένων σας όταν δημιουργείτε ένα μη αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας και δημιουργείται ένα αυτόματο επαυξητικό αντίγραφο ασφαλείας κάθε φορά που συγχρονίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το iTunes ή το iCloud. Η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας διασφαλίζει ότι τα πολύτιμα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο iPhone σας δεν θα χαθούν ανεπανόρθωτα σε περίπτωση βλάβης υλικού. Μπορείτε να προστατεύσετε περαιτέρω τα δεδομένα της εταιρείας σας κρυπτογραφώντας το αντίγραφο ασφαλείας που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Κατά την αποθήκευση του αντιγράφου ασφαλείας σας με το iCloud, όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται στον διακομιστή iCloud κρυπτογραφούνται αυτόματα.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με χρήση του iCloud

1

Πατήστε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε "iCloud".

2

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας στα πεδία Apple ID και Password. Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση".

3

Ρυθμίστε το διακόπτη εναλλαγής "Notes" στη θέση "On".

4

Πατήστε "Έγγραφα και δεδομένα" και ορίστε το διακόπτη εναλλαγής "Έγγραφα και δεδομένα" στη θέση "Ενεργό".

5

Πατήστε το κουμπί "iCloud".

6

Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε "Αποθήκευση & δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας".

7

Ρυθμίστε το διακόπτη εναλλαγής "iCloud" στη θέση "Ενεργό" και επιλέξτε το κουμπί "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τώρα" για να ξεκινήσετε το πρώτο σας αντίγραφο ασφαλείας iCloud.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω iTunes

1

Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης USB και ανοίξτε το iTunes εάν δεν ξεκινήσει αυτόματα.

2

Επιλέξτε το κουμπί "iPhone" στην εφαρμογή iTunes. Εάν το κουμπί iPhone δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήσατε προηγουμένως την πλευρική γραμμή και πρέπει να επιλέξετε το iPhone σας από την ενότητα Συσκευές

3

Επιλέξτε "Αυτός ο υπολογιστής", ο οποίος βρίσκεται στην προεπιλεγμένη καρτέλα Σύνοψη.

4

Επιλέξτε το πλαίσιο "Encrypt iPhone Backup" και επιλέξτε "Back up Now" για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιλογή "Συγχρονισμός με αυτό το iPhone μέσω Wi-Fi" για να δημιουργείτε αυτόματα ένα καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας όταν συνδέετε το iPhone σας, ανοίγετε το iTunes στον υπολογιστή σας και συνδέεστε στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.