Τρόπος συνδυασμού ποσοστών στο Excel

Κατά τη λειτουργία της επιχείρησής σας, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε υπολογισμούς όπου πρέπει να συνδυάσετε τα ποσοστά. Τα ποσοστά μπορούν να προστεθούν απευθείας μαζί αν ληφθούν από το ίδιο σύνολο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν το ίδιο βασικό ποσό. Αυτό θα συνέβαινε εάν έχετε ένα γράφημα πίτας που κατηγοριοποιεί τις δαπάνες στο γραφείο σας και θέλετε να μάθετε το συνολικό ποσοστό που δαπανάται για προμήθειες γραφείου και εξοπλισμό υπολογιστών. Θα προσθέσετε τα δύο ποσοστά για να βρείτε το συνολικό ποσό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Excel για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

1

Εκτελέστε το Microsoft Excel. Ανοίξτε ένα παλιό βιβλίο εργασίας ή δημιουργήστε ένα νέο.

2

Επιλέξτε ένα κελί που θα περιέχει ένα ποσοστό και πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε αυτό. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "10" μέσα σε ένα κελί στη στήλη A.

3

Μορφοποιήστε τον αριθμό στη στήλη Α έτσι ώστε να είναι ποσοστό. Αρχικά, επιλέξτε το κελί με τον αριθμό.

4

Επιλέξτε την καρτέλα "Home". Κάντε κλικ στο "Μορφοποίηση" και στη συνέχεια στο "Μορφοποίηση κελιών". Επιλέξτε την καρτέλα "Αριθμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ποσοστό" και στο κουμπί "Εντάξει". Ο αριθμός στη στήλη B θα αλλάξει την εμφάνισή του σε ποσοστό. Από προεπιλογή, η Microsoft πολλαπλασιάζει τον αριθμό με 100. εάν είναι απαραίτητο, τροποποιήστε το αποτέλεσμα έτσι ώστε να εμφανίζει το ποσό, όπως 10% αντί για 1000%.

5

Πληκτρολογήστε έναν διαφορετικό αριθμό σε ένα άλλο κελί και διαμορφώστε τον έτσι ώστε να είναι ένα ποσοστό. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "5" μέσα σε ένα κελί στη στήλη Β και αλλάξτε το σε 5%.

6

Προσθέστε τα ποσοστά μαζί χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση "Άθροισμα" και εμφανίστε το αποτέλεσμα μέσα σε μια διαφορετική στήλη. Αρχικά, κάντε κλικ σε ένα κελί στη στήλη C και κάντε κλικ στο "Fx" στη γραμμή τύπων. Επιλέξτε «Άθροισμα» και μετά «Εντάξει».

7

Συμπληρώστε τα πλαίσια κειμένου δίπλα στα "Number1" και "Number2". Για παράδειγμα, επιλέξτε το κελί με το ποσοστό στη στήλη Α για το "Number1" και επιλέξτε το κελί με το ποσοστό στη στήλη B για το "Number2". Κάντε κλικ στο "Ok" και τα ποσοστά θα αθροιστούν. Για παράδειγμα, εάν συνδυάσετε "10%" και "5%" τότε το "15%" θα εμφανιστεί στη στήλη Γ.