Τι κλειδί F επαναφέρει ένα σύστημα στα Windows 7;

Τα Microsoft Windows 7 διαθέτουν πολλές ενσωματωμένες επιλογές επισκευής για να σας βοηθήσουν εάν ο υπολογιστής σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Η Επαναφορά Συστήματος είναι μία από αυτές τις επιλογές, επιτρέποντάς σας να επιστρέψετε το μηχάνημά σας σε προηγούμενη κατάσταση πριν εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα ή πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο "Επαναφορά συστήματος" μέσω του μενού "Έναρξη" στα Windows 7. Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε με επιτυχία στα Windows, ωστόσο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Επαναφορά Συστήματος - και σε άλλες επιλογές επισκευής - πατώντας το F8 κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.

1

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας. Εάν βρίσκεστε σε Windows, κάντε κλικ στο "Έναρξη" και στη συνέχεια στο "Τερματισμός." Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows και ο υπολογιστής είναι ακόμα ενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για δέκα δευτερόλεπτα έως ότου ο υπολογιστής απενεργοποιηθεί.

2

Πατήστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "F8" στο πληκτρολόγιο. Η οθόνη Advanced Boot Options θα ξεκινήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

3

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε. Για την Επαναφορά Συστήματος, επιλέξτε "Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας". Πατήστε Enter.

4

Επιλέξτε την ημερομηνία στο ημερολόγιο Επαναφοράς Συστήματος που είναι λίγο πριν από την ώρα που ξεκινήσατε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή. Τα Windows ορίζουν ένα σημείο επαναφοράς κατά την εγκατάσταση νέων ενημερώσεων, προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και λογισμικού. Τα σημεία επαναφοράς στο ημερολόγιο θα επαναφέρουν τον υπολογιστή σας στην κατάσταση του λογισμικού πριν από μία από αυτές τις εγκαταστάσεις.

5

Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε την αποκατάσταση και κάντε κλικ στο "Τέλος". Περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.