Μεταφορά δεδομένων από Mac σε υπολογιστή μέσω εξωτερικού σκληρού δίσκου

Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι συνδέονται με υπολογιστές μέσω καθολικού σειριακού διαύλου και περιέχουν μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης από ότι οι μονάδες flash USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο για να μεταφέρετε αρχεία από το Mac σας σε έναν υπολογιστή ή μεταξύ άλλων τύπων υπολογιστών. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων που δεν χωρά σε μια μικρότερη συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα flash USB ή οπτικό δίσκο.

1

Συνδέστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο στο Mac σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου στη μονάδα δίσκου και το μεγαλύτερο άκρο σε μια θύρα USB στο Mac σας.

2

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εξωτερικού σκληρού δίσκου που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του Mac.

3

Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία και τους φακέλους που θέλετε να μεταφέρετε στο παράθυρο του σκληρού δίσκου. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αρχεία ή φακέλους σε αυτό το παράθυρο.

4

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Ctrl", κάντε κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου στην επιφάνεια εργασίας σας και κάντε κλικ στο "Εξαγωγή" μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς αρχείων.

5

Αποσυνδέστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο από το Mac σας και συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

6

Κάντε κλικ στο "Έναρξη", κάντε κλικ στο "Υπολογιστής" και κάντε διπλό κλικ στον εξωτερικό σκληρό δίσκο στο παράθυρο Υπολογιστής.

7

Σύρετε και αποθέστε τα δεδομένα από το παράθυρο του εξωτερικού σκληρού δίσκου σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα αρχεία, να κάνετε δεξί κλικ και να κάνετε κλικ στο "Αντιγραφή". Κάντε δεξί κλικ σε ένα φάκελο προορισμού και επιλέξτε "Επικόλληση".