Τρόπος κατάργησης της προστασίας συγκεκριμένων περιοχών στο Excel

Η προστασία του φύλλου εργασίας του Excel εμποδίζει τους άλλους να κάνουν αλλαγές στα αρχικά δεδομένα. Εάν θέλετε να επιτρέπετε σε άλλους να προσθέτουν ή να αλλάζουν δεδομένα μόνο σε ορισμένα τμήματα του φύλλου εργασίας, μπορείτε να αποπροστατεύσετε συγκεκριμένες περιοχές κελιών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από άλλους χρήστες να εισάγουν έναν κωδικό πρόσβασης πριν από την επεξεργασία αυτών των περιοχών ή μπορείτε να περιορίσετε την επεξεργασία σε συγκεκριμένους χρήστες. Το Excel σάς επιτρέπει να κάνετε αυτές τις αλλαγές είτε χρησιμοποιώντας τις εντολές κορδέλας είτε χρησιμοποιώντας συντομεύσεις ποντικιού.

Εντολές κορδέλας

1

Επιλέξτε την καρτέλα "Κριτική".

2

Κάντε κλικ στο "Unprotect Sheet" εάν το φύλλο εργασίας είναι ήδη προστατευμένο.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή "Να επιτρέπεται στους χρήστες να επεξεργάζονται σειρές."

4

Κάντε κλικ στο κουμπί "Νέο" στο πλαίσιο διαλόγου για να δημιουργήσετε ένα νέο εύρος με δυνατότητα επεξεργασίας.

5

Κάντε κλικ μέσα στο πεδίο "Αναφέρεται σε κελιά" και, στη συνέχεια, σύρετε τον κέρσορα πάνω από το εύρος κελιών στο φύλλο εργασίας που θέλετε να κάνετε επεξεργάσιμο. Για να ξεκλειδώσετε πολλές περιοχές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Control" ενώ επιλέγετε τα επιπλέον κελιά. Οι επιλεγμένες περιοχές κελιών εμφανίζονται αυτόματα στο πεδίο "Αναφέρεται σε κελιά".

6

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πεδίο "Κωδικός πρόσβασης εύρους" εάν θέλετε να απαιτείται πρόσβαση με κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί "Δικαιώματα" για να καθορίσετε ποιοι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τα πεδία. Κάντε κλικ στο "OK" όταν τελειώσετε.

7

Κάντε κλικ στο κουμπί "Protect Sheet" για να ενεργοποιήσετε ξανά την προστασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK".

Συντομεύσεις ποντικιού

1

Καταργήστε την προστασία ολόκληρου του φύλλου εργασίας εάν είναι ήδη προστατευμένο. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα φύλλων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε "Κατάργηση φύλλου προστασίας".

2

Επισημάνετε μια περιοχή του φύλλου εργασίας που θέλετε να αποπροστατεύσετε. Για να επισημάνετε πολλές περιοχές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Control" ενώ επιλέγετε τα επιπλέον κελιά.

3

Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επισημασμένες περιοχές και επιλέξτε "Μορφοποίηση κελιών". Επιλέξτε την καρτέλα "Προστασία" και, στη συνέχεια, διαγράψτε το σημάδι επιλογής από το πλαίσιο "Κλειδωμένο". Κάντε κλικ στο "OK".

4

Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα φύλλων στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε "Protect Sheet" και μετά κάντε κλικ στο "OK". Τώρα ολόκληρο το φύλλο προστατεύεται, εκτός από τις περιοχές που ξεκλειδώσατε στο προηγούμενο βήμα.