Πώς να αναβαθμίσετε το BIOS για φορητό υπολογιστή Acer

Το βασικό σύστημα εισόδου / εξόδου, ή το BIOS, εκτελεί τέσσερις κρίσιμες εργασίες: Ελέγχει το σύστημα κατά την εκκίνηση, ελέγχει τη συμπεριφορά του υλικού, αρχικοποιεί τη διαδικασία εκκίνησης και λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ ενός λειτουργικού συστήματος και του υλικού. Εάν το BIOS σε φορητό υπολογιστή Acer περιέχει σφάλματα, θα προκύψουν τυχαία σφάλματα κατά την προσπάθεια χρήσης του υπολογιστή. Η εγκατάσταση του πιο πρόσφατου BIOS μπορεί να επιλύσει αυτά τα ζητήματα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι η αναβάθμιση του BIOS μπορεί να καταστήσει τον υπολογιστή μη λειτουργικό εάν κάτι πάει στραβά. Για να αποφύγετε την πλήρη αντικατάσταση του φορητού υπολογιστή - και να επιβαρυνθείτε με πρόσθετο επαγγελματικό κόστος - μην ενημερώσετε το BIOS, εκτός εάν ο φορητός υπολογιστής δυσλειτουργεί και όλες οι άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων έχουν αποτύχει.

1

Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC στον φορητό υπολογιστή. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια πρίζα.

2

Κάντε κλικ στο Έναρξη. Εισαγάγετε "πληροφορίες" στο πλαίσιο αναζήτησης. Κάντε κλικ στην επιλογή "Πληροφορίες συστήματος".

3

Περιμένετε να συμπληρωθούν τα δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έκδοση / ημερομηνία BIOS". Γράψτε τις πληροφορίες που αναφέρονται.

4

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μεταβείτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Acer.

5

Επιλέξτε "Notebook" από τη λίστα των προϊόντων. Κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλέξτε το προϊόν σας ανά μοντέλο."

6

Επιλέξτε "Aspire", "Extensa", "Ferrari" ή "TravelMate" από τις επιλογές και μετά επιλέξτε το μοντέλο του προϊόντος σας. Κάντε κλικ στο "Επιβεβαίωση".

7

Κάντε κλικ στο "BIOS." Συγκρίνετε την έκδοση με αυτήν του λογισμικού BIOS που είναι εγκατεστημένο στον φορητό υπολογιστή σας Acer. Εάν η έκδοση είναι νεότερη από το τρέχον εγκατεστημένο λογισμικό, κάντε κλικ στο εικονίδιο στην ενότητα "Λήψη".

8

Ανοίξτε το αρχείο ZIP μόλις ολοκληρωθεί η λήψη. Κάντε διπλό κλικ στο "BIOS.bat" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε το BIOS στον φορητό υπολογιστή Acer.