Πώς να κλειδώσετε οριζόντιες σειρές και αλφαβητικά στο Excel

Συχνά είναι χρήσιμο να παγώσετε τις σειρές κεφαλίδων που ισχύουν στο Microsoft Excel για να θυμάστε τι είδους δεδομένα υπάρχουν σε διάφορες στήλες καθώς κάνετε κύλιση ή αναζήτηση σε ένα μεγάλο υπολογιστικό φύλλο. Μπορείτε επίσης να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι κεφαλίδες παραλείπονται και αφεθούν στη θέση τους εάν χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις ταξινόμησης του Excel ή παραγγείλετε τις σειρές στο υπολογιστικό φύλλο σας χρησιμοποιώντας έναν τύπο αλφαβήτου Excel.

Υπόδειξη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Freeze Panes" του Excel για να κλειδώσετε τις σειρές ή τις στήλες στη θέση τους. Χρησιμοποιήστε λειτουργίες ταξινόμησης Excel για να οργανώσετε δεδομένα με αλφαβητική ή αριθμητική σειρά.

Πώς να έχετε Excel Freeze Row και Column Data

Είναι συχνά χρήσιμο να παγώσετε τις γραμμές κεφαλίδας ή τις στήλες στο Excel κατά την πλοήγηση σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Διαφορετικά, ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση επανειλημμένα στο επάνω ή το αριστερό φύλλο για να θυμάστε τι είναι σε ποια σειρά ή στήλη.

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Freeze Panes του Excel. Εάν θέλετε να παγώσετε μόνο μία σειρά, μία στήλη ή και τα δύο, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, παγώστε τα παράθυρα. Κάντε κλικ είτε στο Freeze First Column είτε στο Freeze First Row για να παγώσετε την κατάλληλη ενότητα των δεδομένων σας. Εάν θέλετε να παγώσετε μια σειρά και μια στήλη, χρησιμοποιήστε και τις δύο επιλογές.

Εάν θέλετε να παγώσετε περισσότερα από μία μόνο σειρά ή μία στήλη, κάντε κλικ στο κελί στο υπολογιστικό φύλλο που βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της τελευταίας στήλης που θέλετε να παγώσετε και ακριβώς κάτω από την τελευταία σειρά που θέλετε να παγώσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και στα Πάγωμα των παραθύρων. Κάντε ξανά κλικ στο πάγωμα των παραθύρων στην ενότητα μενού Πάγωμα.

Έχετε δεδομένα ταξινόμησης Excel

Το Excel μπορεί να ταξινομήσει δεδομένα σε υπολογιστικό φύλλο με αλφαβητική ή αριθμητική σειρά.

Συχνά, απλώς θέλετε να ταξινομήσετε όλα τα δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο εκτός από την κεφαλίδα με τις τιμές σε μια συγκεκριμένη στήλη. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να κάνετε κλικ και επιλέξτε ένα κελί στη στήλη με την οποία θέλετε να ταξινομήσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα. Κάντε κλικ στο κουμπί AZ για να ταξινομήσετε τα δεδομένα με αλφαβητική σειρά ή με αριθμητική σειρά από μικρότερους αριθμούς σε μεγαλύτερους. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί ZA για να ταξινομήσετε με την αντίθετη σειρά, ώστε οι μεγαλύτεροι αριθμοί και λέξεις αργότερα στο αλφάβητο να είναι πρώτοι. Γενικά το Excel θα εντοπίσει εάν υπάρχουν κεφαλίδες και θα αφήσει αυτές τις σειρές παγωμένες.

Εάν θέλετε να ταξινομήσετε μόνο ένα τμήμα του υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε τη σχετική ενότητα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κεφαλίδων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση στην καρτέλα Δεδομένα. Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα μενού για να επιλέξετε τη στήλη ή τις στήλες προς ταξινόμηση και επιλέξτε το πλαίσιο "Τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες" εάν ισχύει. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Παραγγελία για να επιλέξετε σε ποια σειρά θα ταξινομήσετε τα δεδομένα, είτε μεγαλύτερα προς μικρότερα είτε μικρότερα έως μεγαλύτερα. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ταξινόμηση για μεγαλύτερη προσαρμογή κατά την ταξινόμηση ενός ολόκληρου υπολογιστικού φύλλου ή εάν το Excel δεν εντοπίζει τη γραμμή κεφαλίδας για κάποιο λόγο.

Εάν τα δεδομένα ομαδοποιούνται κατά σειρά, γενικά θα θελήσετε να ταξινομήσετε ολόκληρο το υπολογιστικό φύλλο ή τουλάχιστον κάθε στήλη σε ένα σύνολο σειρών, έτσι ώστε τα δεδομένα να παραμένουν ομαδοποιημένα αντί να ταξινομούνται ορισμένες στήλες και μερικές όχι.