Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο μορφής αποθήκευσης δίσκου USB HP

Το Εργαλείο Μορφής Αποθήκευσης Δίσκου USB του Hewlett-Packard είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση αφαιρούμενων μονάδων flash και άλλων εξωτερικών σκληρών δίσκων USB. Ένα πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του εργαλείου είναι ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μονάδες USB με δυνατότητα εκκίνησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εύχρηστες για την αντιμετώπιση προβλημάτων σταθμών εργασίας γραφείου χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε CD με δυνατότητα εκκίνησης ή δίσκους ανάκτησης. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο μορφοποίησης δίσκου για να διαμορφώσετε εκ νέου τις μονάδες USB ή να προσθέσετε ένα νέο βοηθητικό πρόγραμμα στο κιτ εργαλείων τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας σας με μια μονάδα USB με δυνατότητα εκκίνησης DOS.

1

Συνδέστε την εξωτερική μονάδα USB στον υπολογιστή σας και εκκινήστε το Εργαλείο μορφής αποθήκευσης δίσκου USB HP. Είναι καλή ιδέα να αποσυνδέσετε όλες τις άλλες εξωτερικές μονάδες δίσκου από τον υπολογιστή, ώστε να μην μορφοποιήσετε κατά λάθος τη λάθος μονάδα.

2

Κάντε κλικ στο μενού "Συσκευές" και επιλέξτε την εξωτερική μονάδα USB που θέλετε να μορφοποιήσετε.

3

Επιλέξτε το σύστημα αρχείων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη μονάδα δίσκου από το μενού Σύστημα αρχείων. Εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε έναν δίσκο με δυνατότητα εκκίνησης DOS, επιλέξτε "FAT32".

4

Εισαγάγετε ένα όνομα για το διαμορφωμένο δίσκο στο πλαίσιο εισαγωγής Volume Label.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή "Γρήγορη μορφή" για να ενεργοποιήσετε μια γρήγορη μορφή. Εάν αφήσετε αυτήν την επιλογή μη επιλεγμένη, θα εκτελεστεί μια πιο αργή, χαμηλού επιπέδου μορφή.

6

Κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία δίσκου εκκίνησης DOS" εάν δημιουργείτε δίσκο με δυνατότητα εκκίνησης DOS. Επιλέξτε "Χρήση εσωτερικών αρχείων συστήματος MS-DOS" για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον εγκατεστημένο σύστημα MS-DOS για τη δημιουργία δίσκου με δυνατότητα εκκίνησης ή επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή για χρήση εξωτερικού συστήματος DOS.

7

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" για να ξεκινήσετε τη μορφοποίηση.