Τρόπος μαζικής αποστολής κειμένου σε όλους σε Samsung Galaxy

Εξοικονομήστε χρόνο στέλνοντας μαζικά μηνύματα SMS από το Samsung Galaxy όταν χρειάζεται να κοινοποιήσετε ένα μήνυμα σε πολλές επαφές ταυτόχρονα. Μπορείτε να στείλετε ένα μεμονωμένο μήνυμα κειμένου σε όλους στη λίστα επαφών σας από τη συσκευή σας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ομάδες επαφών του Galaxy για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών που περιλαμβάνει όλες τις επαφές στο βιβλίο διευθύνσεών σας. Μόλις δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών all-inclusive, μπορείτε να στείλετε ένα μεμονωμένο μήνυμα κειμένου σε ολόκληρη την ομάδα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Messaging του Galaxy.

Δημιουργία ομάδας επαφών

1

Πατήστε το εικονίδιο "Επαφές" στην αρχική οθόνη του Samsung Galaxy για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.

2

Πατήστε την καρτέλα με την ένδειξη "Ομάδες" για να ανοίξετε τη φόρμα Ομάδες.

3

Πατήστε το κουμπί "Μενού" και μετά πατήστε την επιλογή "Δημιουργία" για να ανοίξετε τη φόρμα "Νέα ομάδα".

4

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα στο πεδίο Όνομα ομάδας, όπως "Όλες οι επαφές".

5

Πατήστε την επιλογή "Προσθήκη μέλους". Η λίστα επαφών σας ανοίγει για να εμφανίσετε όλες τις επαφές σας με ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε καταχώριση.

6

Πατήστε το πλαίσιο επιλογής "Επιλογή όλων" και μετά πατήστε "OK". Όλες οι επαφές στη λίστα επαφών σας προστίθενται στη νέα ομάδα.

Αποστολή κειμένου ομάδας

1

Πατήστε το εικονίδιο "Επαφές" στην αρχική οθόνη του Galaxy και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα "Ομάδες".

2

Πατήστε την καταχώριση για την ομάδα επαφών all-inclusive.

3

Πατήστε το πλήκτρο "Μενού" και μετά πατήστε "Αποστολή μηνύματος". Εμφανίζεται μια λίστα επαφών στην ομάδα επαφών.

4

Πατήστε "Όλα" για να συμπεριλάβετε όλες τις επαφές στην ομάδα και μετά πατήστε "Τέλος". Ανοίγει η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και εμφανίζεται η φόρμα "Νέο μήνυμα SMS".

5

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στην ομάδα στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.

6

Πατήστε "Αποστολή" για να στείλετε το μήνυμα σε όλους στην ομάδα επαφών σας.