Τρόπος επανεγκατάστασης του λογισμικού Apple iPhone

Η Apple παρέχει μερικά εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων για να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα απόδοσης που παρουσιάζονται με το iPhone σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις εάν θέλετε να επαναφέρετε τη συσκευή ή να διαγράψετε όλο το λογισμικό και τις ρυθμίσεις για την επίλυση προβλημάτων με εφαρμογές που βρίσκονται σε διένεξη. Εάν τα προβλήματα με το iPhone σας παραμένουν, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε το iPhone στην αρχική του εργοστασιακή κατάσταση. Η διαδικασία επαναφοράς διαγράφει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας και εγκαθιστά μια νέα έκδοση του iOS μέσω του iTunes ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς και εγκατασταθεί ένα νέο αντίγραφο του iOS, εφαρμόστε ένα αντίγραφο ασφαλείας για να επιστρέψετε τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας στο iPhone.

Επανεγκαταστήστε το iOS

1

Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Εκκινήστε την εφαρμογή iTunes.

2

Κάντε κλικ στο όνομα του iPhone σας στην ενότητα Συσκευές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Σύνοψη" για τη συσκευή σας.

3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επαναφορά iPhone". Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

4

Κάντε κλικ στην επιλογή "Επαναφορά". Μπορεί να εμφανιστεί το έγγραφο της άδειας χρήσης. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Συμφωνώ" Λήψεις και εγκατάσταση του IOS στο iPhone και η συσκευή επανεκκινείται.

5

Σύρετε τη γραμμή "Slide to Set Up" για να ξεκινήσετε τον Βοηθό εγκατάστασης.

6

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το iPhone σας.

Επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας

1

Συνδέστε το iPhone σας στον υπολογιστή με το καλώδιο USB και ανοίξτε το iTunes.

2

Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής σας στην ενότητα Συσκευές.

3

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Σύνοψη" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας". Το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας επαναφέρεται στη συσκευή σας.