Πώς να λάβετε εικόνες σε ένα έγγραφο για να ευθυγραμμίσετε το ένα δίπλα στο άλλο στο Word

Το Microsoft Word σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα έγγραφο - πλήρες με κείμενο, πίνακες και εικόνες - που δείχνει διάφορες πτυχές της επιχείρησής σας, όπως ένα νέο προϊόν ή μια πρωτοβουλία πωλήσεων. Όταν πηγαίνετε για να εισαγάγετε εικόνες στο έγγραφο, από προεπιλογή είναι ρυθμισμένες να εμφανίζονται μεταξύ του κειμένου που υπάρχει ήδη, καθιστώντας δύσκολη την μετακίνηση των εικόνων γύρω και την ευθυγράμμισή τους όπως θέλετε. Αλλάζοντας τον τρόπο ευθυγράμμισης των εικόνων με το κείμενο, μαζί με μερικές άλλες ρυθμίσεις, θα μπορείτε να τις τοποθετήσετε δίπλα-δίπλα στο έγγραφο.

1

Κάντε κλικ στην πρώτη από τις δύο εικόνες που θέλετε να ευθυγραμμίσετε.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Μορφοποίηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Αναδίπλωση κειμένου" στην ομάδα Τακτοποίηση. Επιλέξτε "Τετράγωνο", "Σφιχτό", "Μέσα" ή "Πάνω και κάτω" εάν θέλετε η εικόνα και το κείμενό σας να είναι ξεχωριστά ή επιλέξτε "Πίσω από το κείμενο" ή "Μπροστά του κειμένου" εάν δεν σας απασχολεί εικόνες και κείμενο αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους.

3

Κάντε κλικ στη δεύτερη εικόνα και επαναλάβετε τη διαδικασία αλλαγής του τρόπου αλληλεπίδρασης του κειμένου με την εικόνα.

4

Κάντε κλικ και σύρετε προς τα κάτω στην επάνω δεξιά γωνία κάθε εικόνας έως ότου και οι δύο εικόνες να χωρέσουν δίπλα-δίπλα στη σελίδα. Το Word δεν θα τους επιτρέψει να ευθυγραμμιστούν το ένα δίπλα στο άλλο αν είναι πολύ μεγάλα για τη σελίδα, εκτός εάν έχετε επιλέξει την επιλογή "Πίσω από το κείμενο" ή "Μπροστά του κειμένου".

5

Κάντε κλικ στο "Ευθυγράμμιση" στην ομάδα Τακτοποίηση και επιλέξτε "Ρυθμίσεις πλέγματος".

6

Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο "Snap Objects to Other Objects" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK".

7

Κάντε κλικ και σύρετε την πρώτη εικόνα στο σημείο που θέλετε στη σελίδα. Αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

8

Κάντε κλικ και σύρετε τη δεύτερη εικόνα δίπλα στην πρώτη, όπου θέλετε να ευθυγραμμιστεί. Καθώς οι πλευρές πλησιάζουν η μία την άλλη, το Word θα κουμπώσει αυτόματα τη δεύτερη εικόνα στη θέση της δίπλα στην πρώτη. Αφήστε το κουμπί του ποντικιού όταν οι εικόνες ευθυγραμμίζονται το ένα δίπλα στο άλλο, όπως τις χρειάζεστε.