Πώς να συγχρονίσετε ένα Apple iPhone με ένα Apple iMac

Ο συγχρονισμός του iPhone με το iMac δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου και των ρυθμίσεων της συσκευής στον υπολογιστή σας. Συνιστάται η πραγματοποίηση τακτικών συγχρονισμών για την αποφυγή απώλειας περιεχομένου σε περίπτωση που η φορητή συσκευή σας παρουσιάσει σφάλμα ή απώλεια. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τα εφεδρικά αρχεία του iPhone σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή σας ή εάν την αντικαταστήσετε με άλλο ακουστικό. Ο συγχρονισμός είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιγράψετε νέο περιεχόμενο στο iPhone που κατεβάσατε από το iTunes Store στο iMac.

Συγχρονισμός μέσω καλωδίου

1

Εκκινήστε το iTunes στο iMac και κάντε κλικ στο μενού "Βοήθεια" στο επάνω μέρος του παραθύρου. Επιλέξτε "Έλεγχος για ενημερώσεις" και επιτρέψτε την εγκατάσταση τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων. Το iTunes θα επανεκκινηθεί μετά την ολοκλήρωση των ενημερώσεων.

2

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB του iPhone σε μια θύρα USB στο iMac και το άλλο άκρο στο iPhone. Το iTunes εντοπίζει το iPhone και το προσθέτει στη λίστα Συσκευές στην αριστερή στήλη.

3

Κάντε κλικ στο iPhone στη λίστα Συσκευές και κάντε κλικ στην καρτέλα "Σύνοψη" στο κύριο παράθυρο του iTunes.

4

Κάντε κλικ στο κουμπί "Συγχρονισμός" στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου iTunes για να συγχρονίσετε το iPhone με το iMac.

Συγχρονισμός μέσω Wi-Fi

1

Εκκινήστε το iTunes και συνδέστε το iPhone σας στο iMac χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Εκτελέστε έναν συνηθισμένο συγχρονισμό και αφήστε το iPhone συνδεδεμένο στο iMac μέσω του καλωδίου USB. Πρέπει να το εκτελέσετε μόνο μία φορά, κατά την αρχική ρύθμιση του συγχρονισμού Wi-Fi.

2

Ανοίξτε την καρτέλα "Σύνοψη" στο iTunes και επιλέξτε το πλαίσιο "Συγχρονισμός με αυτό το iPhone μέσω Wi-Fi" στην ενότητα Επιλογές. Αποσυνδέστε το iPhone από τον υπολογιστή σας.

3

Συνδέστε το iPhone σε φορτιστή ενώ είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο με το iMac. Το iTunes ανιχνεύει αυτόματα το iPhone και εκτελεί ασύρματο συγχρονισμό.