Πώς να τοποθετήσετε ένα Plantronics Bluetooth σε λειτουργία σύζευξης

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό Bluetooth Plantronic, πρέπει να το αντιστοιχίσετε με το κινητό σας τηλέφωνο. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει ουσιαστικά για την επικοινωνία των επιχειρήσεων με πελάτες και πελάτες, επειδή σας επιτρέπουν να κάνετε πολλές εργασίες για να αυξήσετε την παραγωγικότητα. Η σύζευξη επιτρέπει στο τηλέφωνο να λειτουργεί με τα ακουστικά Bluetooth για ασύρματη επικοινωνία. Η τοποθέτηση του ακουστικού Bluetooth Plantronics σε λειτουργία σύζευξης επιτρέπει στο τηλέφωνο να το εντοπίσει. Μετά τη σύζευξη των συσκευών, οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις μπορούν να σταλούν απευθείας στο ακουστικό.

1

Φορτίστε το ακουστικό Bluetooth Plantronics χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα ρεύματος. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το ακουστικό Bluetooth, φορτίστε το πλήρως πριν το χρησιμοποιήσετε. Ενεργοποιήστε το ακουστικό όταν είναι πλήρως φορτισμένο.

2

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth στο τηλέφωνό σας για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αναζήτησης ή ανακάλυψης. Περιμένετε μέχρι το τηλέφωνο να εντοπίσει το ακουστικό Bluetooth. Η ενεργοποίηση της αναζήτησης Bluetooth ποικίλλει ανάλογα με τα κινητά τηλέφωνα, οπότε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για οδηγίες.

3

Επιλέξτε το ακουστικό Bluetooth Plantronics από τη λίστα συσκευών Bluetooth που ανακαλύπτει το τηλέφωνό σας.

4

Εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό πρόσβασης. Αυτό θέτει αυτόματα το τηλέφωνο Plantronics σε λειτουργία σύζευξης. Η λυχνία LED του ακουστικού γίνεται μπλε, υποδηλώνοντας ότι το ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί με το τηλέφωνο.