Πώς να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στο Excel 2007

Η χρήση του Excel για τη δημιουργία επιχειρηματικών εντύπων περιλαμβάνει στοιχεία που είναι διαθέσιμα στις φόρμες που βασίζονται στον Ιστό και σε έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων ελέγχου. Όπως και άλλα στοιχεία φόρμας του Excel, τα πλαίσια ελέγχου εμφανίζονται στο επίπεδο σχεδίασης πάνω από ένα υπολογιστικό φύλλο και δεν επηρεάζονται από αλλαγές στα κελιά ενός υπολογιστικού φύλλου, εκτός εάν τα συνδέσετε συγκεκριμένα με ένα κελί.

Ένα πλαίσιο ελέγχου στο Excel μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τα στοιχεία ελέγχου φόρμας του Excel είτε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX για μορφοποίηση. Τα στοιχεία ελέγχου φόρμας προσφέρουν απλή μορφοποίηση, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου σε ένα φύλλο γραφήματος ή να το χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο μιας μακροεντολής. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX προσφέρουν περισσότερη ευελιξία σχεδίασης χρησιμοποιώντας τη Visual Basic for Applications για τον καθορισμό ιδιοτήτων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VBA για να ενεργοποιήσετε συμβάντα και να εκτελέσετε μακροεντολές βάσει αλληλεπίδρασης με το πλαίσιο ελέγχου.

Έλεγχος φόρμας

1

Εμφανίστε την καρτέλα "Προγραμματιστής" εάν δεν εμφανίζεται ήδη στην κορδέλα του Excel. Για να εμφανιστεί η καρτέλα "Προγραμματιστής", κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές Excel" και κάντε κλικ στο "Δημοφιλές". Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση καρτέλας προγραμματιστή στην κορδέλα" και κάντε κλικ στο "OK".

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Προγραμματιστής", κάντε κλικ στο "Εισαγωγή", επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου από την ενότητα "Έλεγχοι φόρμας" και κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο ελέγχου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση του πλαισίου ελέγχου σύροντας το περίγραμμά του ή να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου οριοθέτησής του σύροντας τα σημεία ελέγχου του. Επιλέξτε το κείμενο και τον τύπο για να προσθέσετε τη δική σας ετικέτα δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου.

3

Κάντε κλικ στο "Ιδιότητες" στην ομάδα "Στοιχεία ελέγχου" της καρτέλας "Προγραμματιστής" ή κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε "Μορφοποίηση ελέγχου" για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου "Έλεγχος μορφής". Όταν εργάζεστε με ένα πλαίσιο ελέγχου Form Control, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση και την αίσθηση του καθώς και να καθορίσετε έναν σύνδεσμο κελιού που θα διατηρεί την τιμή του. Όταν είναι επιλεγμένο, το πλαίσιο επιστρέφει μια τιμή "TRUE" και όταν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιστρέφει "FALSE".

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

1

Εμφανίστε την καρτέλα "Προγραμματιστής" εάν δεν εμφανίζεται ήδη στην κορδέλα του Excel. Για να εμφανιστεί η καρτέλα "Προγραμματιστής", κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές Excel" και κάντε κλικ στο "Δημοφιλές". Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση καρτέλας προγραμματιστή στην κορδέλα" και κάντε κλικ στο "OK".

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Προγραμματιστής", κάντε κλικ στην "εισαγωγή" και επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου από την ενότητα "Στοιχεία ελέγχου ActiveX" και κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο ελέγχου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση του πλαισίου ελέγχου κάνοντας κλικ οπουδήποτε εντός του ορίου του πλαίσιο και σύροντάς το ή αλλάξτε το μέγεθος του πλαισίου οριοθέτησης σύροντας τα σημεία ελέγχου του

3

Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε "Μορφοποίηση ελέγχου" για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση ελέγχου. Για ένα πλαίσιο ελέγχου ActiveX Control, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και την περιστροφή του πλαισίου οριοθέτησης, την προστασία, το εναλλακτικό κείμενο Web, τη σχετική τοποθέτηση και την εμφάνιση εκτύπωσης.

4

Κάντε κλικ στο "Properties" στην ομάδα "Controls" της καρτέλας "Developer" ή κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε "Properties" για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties και εισαγάγετε τις τιμές που προτιμάτε για κάθε λειτουργία. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις τιμές VBA για μια ιδιότητα, κάντε κλικ στο όνομα της ιδιότητας και πατήστε το πλήκτρο F1 για να ανοίξετε το θέμα Βοήθειας της Visual Basic για αυτήν την ιδιότητα. Για να προσθέσετε δέσμες ενεργειών VBA, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να ανοίξετε τη Microsoft Visual Basic.