Πώς να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για ένα iPad

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι μια λειτουργία iOS που επιτρέπει σε ένα iPad να προσδιορίσει τη θέση του χρησιμοποιώντας Wi-Fi, GPS ή πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή χάρτη όπως οι Χάρτες Google ή μια εφαρμογή που εξαρτάται από την τοποθεσία, όπως το Foursquare. Η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας είναι μια απλή, γρήγορη διαδικασία.

1

Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στο iPad.

2

Πατήστε "Υπηρεσίες τοποθεσίας".

3

Σύρετε το ρυθμιστικό Υπηρεσιών τοποθεσίας από "Απενεργοποίηση" σε "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.