Τρόπος σχεδίασης σε αρχείο PDF

Τα αρχεία Adobe Portable Document Format (PDF) είναι ένας κοινός τύπος αρχείου που μεταδίδεται μεταξύ υπολογιστών, φαξ και προγραμμάτων email. Αυτός ο τύπος αρχείου είναι συνήθως μικρότερος σε μέγεθος αρχείου από τα έγγραφα προέλευσης, όπως έγγραφα Microsoft Word ή υπολογιστικά φύλλα Excel. Τα αρχεία PDF δεν είναι εύκολο να επισημανθούν, αλλά είναι δυνατή η πραγματοποίηση μικρών διορθώσεων στο κείμενο ή η εισαγωγή σχεδίων με την πλήρη έκδοση του Adobe Acrobat.

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Μεταβείτε στο "Όλα τα προγράμματα" και επιλέξτε "Adobe Acrobat Professional." Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αναφέρεται ως "Adobe Acrobat Pro." Αφήστε το πρόγραμμα να ανοίξει.

2

Μεταβείτε στην επιλογή "Αρχείο" στο κύριο μενού. Επιλέξτε "Άνοιγμα" από το αναπτυσσόμενο μενού. Περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας και επιλέξτε το έγγραφο PDF στο οποίο θα σχεδιάσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα" και αφήστε το έγγραφο να φορτώσει.

3

Μεταβείτε στην επιλογή "Εργαλεία" στο κύριο μενού. Επιλέξτε "Σχόλιο & σήμανση" από το αναπτυσσόμενο μενού. Αυτό το μενού θα σας προσφέρει πολλές επιλογές. Τα εργαλεία σχεδίασης περιλαμβάνουν γραμμή, σύννεφο, ορθογώνιο, βέλος, οβάλ, πολύγωνο, μολύβι και γόμα μολυβιού. Επιλέξτε το εργαλείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σχεδίασης.

4

Τοποθετήστε το ποντίκι σας πάνω από το PDF. Το εικονίδιο του ποντικιού θα αλλάξει σε σύμβολο συν με κενό εσωτερικό. Τοποθετήστε το μέσο του ποντικιού πάνω από την περιοχή όπου θα ξεκινήσει το σχέδιο. Πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και κρατήστε πατημένο το κουμπί προς τα κάτω. Σύρετε το ποντίκι σε όλο το PDF για να δημιουργήσετε το σχέδιο. Αφήστε το κουμπί όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο ή το τμήμα σχεδίασης. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου ολοκληρωθεί το σχέδιό σας.

5

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από το κέντρο του σχεδίου. Το ποντίκι θα αλλάξει από ένα κοίλο σύμβολο συν σε ένα σύμβολο πώλησης συν με βέλη σε κάθε άκρη. Πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και κρατήστε πατημένο το κουμπί προς τα κάτω. Σύρετε το ποντίκι στο PDF για να μετακινήσετε το σχέδιο σε μια νέα θέση. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι το σχέδιο να είναι στη σωστή θέση.

6

Τοποθετήστε το ποντίκι στο τέλος του τμήματος σχεδίασης. Το ποντίκι θα αλλάξει από ένα κοίλο σύμβολο συν σε ένα λευκό βέλος με μαύρο περίγραμμα. Πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και κρατήστε πατημένο το κουμπί προς τα κάτω. Σύρετε το ποντίκι στο PDF για να αλλάξετε τη γωνία του σχεδίου. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου ο προσανατολισμός είναι σωστός.