Τρόπος καμπύλης κουτιών κειμένου στο PowerPoint 2010

Ενώ τα τυπικά πλαίσια κειμένου εξυπηρετούν τους σκοπούς τους, η τροποποίηση του απλού κειμένου στις παρουσιάσεις του PowerPoint μπορεί να προσθέσει κάποια συναρπαστική οπτική αίσθηση. Αν και δεν μπορείτε να εισαγάγετε ένα καμπύλο πλαίσιο κειμένου στο PowerPoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Εφέ κειμένου για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το κείμενο μέσα σε ένα τυπικό πλαίσιο κειμένου. Αφού κυρτώσετε το κείμενό σας, μπορείτε στη συνέχεια να αλλάξετε το μέγεθος και να περιστρέψετε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε την καμπυλότητα των περιεχομένων του.

1

Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να εισαγάγετε το καμπύλο πλαίσιο κειμένου.

2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κείμενο" στην αρχική ομάδα στην κορδέλα για να φορτώσετε το εργαλείο κειμένου.

3

Κάντε κλικ και σύρετε το δείκτη του ποντικιού σας στη θέση της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κείμενό σας.

4

Επισημάνετε το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Μορφή" στην κορδέλα. Η καρτέλα Μορφή βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της καρτέλας Αρχική σελίδα.

5

Κάντε κλικ στο κουμπί "Εφέ κειμένου" κάτω από την κεφαλίδα "Στυλ κειμένου" στην ομάδα Μορφοποίηση.

6

Επιλέξτε "Μετασχηματισμός" στο αναπτυσσόμενο μενού Εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καμπύλη διαδρομή που θέλετε να ακολουθήσει το κείμενό σας.