Το iPhone μου έχει τελειώσει πλήρως

Κανονικά, το iPhone προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, οι οποίες ορίζονται από τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος που βρίσκεται κοντά στο ηχείο του iPhone πάνω από την οθόνη. Εάν μεταβείτε από ένα σκοτεινό δωμάτιο σε ένα γραφείο με έντονο φωτισμό, το iPhone ενδέχεται να παραμείνει σκοτεινό έως ότου κλειδώσετε και ξεκλειδώσετε την οθόνη. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, άλλες αιτίες μπορεί να είναι η περίπτωση του iPhone, συντρίμμια στον αισθητήρα ή χαμηλή μπαταρία. Η επανεκκίνηση ή η επαναφορά του iPhone μπορεί επίσης να επαναφέρει την οθόνη στο φυσιολογικό. Εάν αυτό δεν το κάνει, η ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης θα πρέπει να κάνετε το κόλπο.

Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

1

Κλειδώστε το iPhone πατώντας το κουμπί "Sleep / Wake". Μετακινήστε το iPhone σε έντονο φως και στη συνέχεια ξεκλειδώστε το πατώντας το κουμπί "Home" και σύροντας το ρυθμιστικό στην οθόνη. Ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος παίρνει μια νέα ανάγνωση του δωματίου και πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα τη φωτεινότητα της οθόνης.

2

Αφαιρέστε τη θήκη από το iPhone εάν έχετε και στη συνέχεια κλειδώστε και ξεκλειδώστε την οθόνη. Ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος δεν βρίσκεται στην ίδια θέση σε κάθε μοντέλο, επομένως μια θήκη που έχει σχεδιαστεί για μοντέλο διαφορετικό από το δικό σας ενδέχεται να εμποδίζει τον αισθητήρα.

3

Σκουπίστε τυχόν σκόνη ή συντρίμμια που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο ακουστικό πάνω από την οθόνη. Δοκιμάστε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε ξανά την οθόνη.

4

Βεβαιωθείτε ότι το iPhone έχει επαρκή φόρτιση συνδέοντας το σε πρίζα χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα AC που συνοδεύει. Εάν το iPhone έχει χαμηλή ισχύ, η οθόνη του iPhone ενδέχεται να μειωθεί στο σημείο που δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη. Όταν το iPhone αρχίσει να φορτίζει, η οθόνη θα πρέπει να γίνεται πιο φωτεινή.

Επανεκκινήστε και επαναφέρετε

1

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Sleep / Wake" για πέντε δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα κόκκινο ρυθμιστικό. Εάν η οθόνη είναι τόσο σκοτεινή που δεν μπορείτε να δείτε το ρυθμιστικό, μόλις απελευθερώσετε το κουμπί Sleep / Wake, τοποθετήστε το δάχτυλό σας μισή ίντσα από την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και σύρετέ το στη δεξιά άκρη.

2

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί το iPhone. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Sleep / Wake" για πέντε δευτερόλεπτα. Το λογότυπο της Apple εμφανίζεται στην οθόνη που δείχνει ότι το iPhone επανεκκινείται.

3

Επαναφέρετε το iPhone εάν η οθόνη εξακολουθεί να είναι σκοτεινή πατώντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά "Sleep / Wake" και "Home" ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το λογότυπο της Apple στην οθόνη. Εάν η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή για να δείτε το λογότυπο, αφήστε τα κουμπιά μετά από 12 δευτερόλεπτα. Το iPhone επαναφέρεται αυτόματα και ενεργοποιείται ξανά.

Προσαρμογή ρυθμίσεων φωτεινότητας

1

Ξεκινήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην αρχική οθόνη του iPhone και μετά πατήστε "Φωτεινότητα και ταπετσαρία".

2

Πατήστε την εναλλαγή "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση" της Αυτόματης φωτεινότητας έτσι ώστε να βρίσκεται στη θέση Απενεργοποίηση.

3

Σύρετε το ρυθμιστικό στο επάνω μέρος της οθόνης προς τα δεξιά. Αυτό κάνει την οθόνη του iPhone όσο το δυνατόν πιο φωτεινή.

4

Ενεργοποιήστε ξανά την επιλογή Auto-Brightness αν θέλετε.

5

Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά έως ότου η οθόνη βρίσκεται σε ένα άνετο επίπεδο φωτεινότητας.