Έξυπνη αυτόματη περιστροφή στο Android

Οι συσκευές Android περιστρέφουν αυτόματα την οθόνη όταν γέρνουν στο πλάι. Αυτό είναι ένα εύχρηστο χαρακτηριστικό, αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό. Η χρήση της συσκευής σας Android ενώ βρίσκεστε στο πλάι σας, για παράδειγμα, θα καθιστά δύσκολη τη χρήση με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αυτόματης περιστροφής και ορισμένες εφαρμογές δεν φαίνονται καλές όταν περιστρέφονται. Ενώ το λειτουργικό σύστημα Android σάς επιτρέπει μόνο να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα και να μην καθορίσετε για ποιες εφαρμογές θέλετε να είναι ενεργή, μερικές εφαρμογές προσφέρουν μια λύση «έξυπνης αυτόματης περιστροφής».

Android OS

1

Πατήστε το κουμπί "Μενού" της συσκευής σας Android και επιλέξτε "Ρυθμίσεις".

2

Πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση" για να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.

3

Πατήστε "Αυτόματη περιστροφή οθόνης" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Εάν έχει ρυθμιστεί σε "απενεργοποίηση", η οθόνη του Android σας δεν θα περιστραφεί αυτόματα εάν η συσκευή περιστραφεί προς τα πλάγια. Για να ενεργοποιήσετε ξανά αυτήν τη λειτουργία, πατήστε ξανά "Αυτόματη περιστροφή οθόνης".

Έξυπνη περιστροφή

1

Επιλέξτε και εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή Smart Rotator από το κατάστημα Google Play ή τον ιστότοπο του προγραμματιστή (ανατρέξτε στην ενότητα Πόροι).

2

Πατήστε το κουμπί "Μενού" της συσκευής σας Android και επιλέξτε "Ρυθμίσεις".

3

Πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση" για να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών και μετά πατήστε "Αυτόματη περιστροφή οθόνης" για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Για να λειτουργεί σωστά το Smart Rotator, αυτό πρέπει να απενεργοποιηθεί.

4

Πατήστε Smart Rotator για να ξεκινήσει η εφαρμογή και να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας Android.

5

Πατήστε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή. Πατήστε "Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση", ανάλογα με το αν θέλετε αυτή η εφαρμογή να περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέφεται η συσκευή ή όχι.

Έξυπνη αυτόματη περιστροφή

1

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Smart Auto-Rotate (βλ. Πόρους). Λάβετε υπόψη ότι αυτή η εφαρμογή απαιτεί μια εφάπαξ πληρωμή για την αγορά.

2

Πατήστε το κουμπί "Μενού" της συσκευής σας Android και επιλέξτε "Ρυθμίσεις".

3

Πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση" για να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών και μετά πατήστε "Αυτόματη περιστροφή οθόνης" για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Για να λειτουργεί σωστά το Smart Auto-Rotate, αυτό πρέπει να απενεργοποιηθεί.

4

Πατήστε Έξυπνη αυτόματη περιστροφή για να ξεκινήσετε την εφαρμογή. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας Android.

5

Πατήστε το όνομα της εφαρμογής για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή. Ένα πράσινο σημάδι επιλογής δίπλα στο όνομα της εφαρμογής υποδεικνύει εάν επιτρέπεται η αυτόματη περιστροφή ή όχι.