Πώς να κάνετε όλες τις σειρές του Excel το ίδιο ύψος

Τα υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel σάς βοηθούν να κάνετε γρήγορη εργασία με στοιχεία πωλήσεων, κοστολόγηση έργων και άλλες εργασίες βάσει δεδομένων που αποκαλύπτουν δημοσιονομικές και οικονομικές τάσεις και λεπτομέρειες. Ο τρόπος οργάνωσης των δεδομένων σας μπορεί να επηρεάσει πόσο εύκολα μπορείτε να συγκεντρώσετε την πληρέστερη τιμή από τις πληροφορίες σας. Πριν μοιραστείτε τα αρχεία του βιβλίου εργασίας σας με άλλους ή τα παρουσιάσετε σε πελάτες, ίσως προτιμάτε να αλλάξετε το μέγεθος των σειρών του φύλλου εργασίας σας, ώστε όλα να ταιριάζουν σε ύψος. Οι δυνατότητες προσαρμογής του Excel σάς επιτρέπουν να τυποποιήσετε την εμφάνιση των δεδομένων σας.

1

Επιλέξτε τις σειρές που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην αριθμημένη επικεφαλίδα στα αριστερά της πρώτης γραμμής που θέλετε να προσαρμόσετε και στο "Shift-Click" στην επικεφαλίδα της τελευταίας σειράς της σειράς. Εναλλακτικά, κάντε κλικ και σύρετε το εύρος των επικεφαλίδων για να κάνετε μια επιλογή πολλαπλών σειρών.

2

Κάντε κλικ στο στοιχείο "Μορφοποίηση" στην ομάδα "Κελιά" της αρχικής καρτέλας. Στην ενότητα "Μέγεθος κελιού" του αναπτυσσόμενου μενού που ανοίγει, κάντε κλικ στο "Ύψος σειράς".

3

Πληκτρολογήστε το επιθυμητό μέγεθος στο πεδίο "Row Height" του πλαισίου διαλόγου Row Height. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας.