Η επιφάνεια εργασίας είναι κολλημένη κατά την εκκίνηση

Οι δυσλειτουργίες λογισμικού, το ελαττωματικό υλικό ή τα αφαιρούμενα μέσα που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή σας μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν τον υπολογιστή να κολλήσει και να μην ανταποκρίνεται κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή τεχνικών αντιμετώπισης προβλημάτων για να διορθώσετε το πρόβλημα και να ξεκινήσετε κανονικά τον υπολογιστή σας.

Αποσύνδεση συσκευών και μέσων

Πριν χρησιμοποιήσετε προηγμένες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές υλικού, όπως εκτυπωτές, σαρωτές, κάμερες web, USB memory sticks και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Αφαιρέστε επίσης τυχόν οπτικά μέσα, όπως δίσκους DVD και CD. Αφού αποσυνδέσετε τα πάντα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Εάν ο υπολογιστής ξεκινά κανονικά, επανασυνδέστε κάθε συσκευή με τη σειρά. Εάν μια συγκεκριμένη συσκευή προκαλεί το πρόβλημα εκκίνησης, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε το λογισμικό προγράμματος οδήγησης της συσκευής, να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα.

Λειτουργία ασφαλείας

Εάν η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την αφαίρεση όλων των συνδεδεμένων συσκευών δεν επιλύσει το πρόβλημα, αποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Ασφαλής λειτουργία" των Windows. Κατά την εκκίνηση της ασφαλούς λειτουργίας, τα Windows αφαιρούν όλα τα περιττά προγράμματα, υπηρεσίες και συσκευές για να αφήσουν να εκτελούνται μόνο βασικά προγράμματα, ώστε να έχετε πρόσβαση στον υπολογιστή και να χρησιμοποιείτε προηγμένες δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων. Και πάλι, αφαιρέστε όλα τα μέσα αποθήκευσης και αποσυνδέστε τις συσκευές πριν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Ασφαλής λειτουργία". Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "F8" πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows στην οθόνη. Στην οθόνη Advanced Boot Options, χρησιμοποιήστε το βέλος πληκτρολογίου και το πλήκτρο "Enter" για να επισημάνετε και επιλέξτε "Safe Mode". Ενώ βρίσκεστε σε ασφαλή λειτουργία, ξεκινήστε τυχόν προγράμματα που πιστεύετε ότι μπορεί να προκάλεσαν το πρόβλημα, ιδιαίτερα τυχόν πρόσφατα εγκατεστημένα ή ενημερωμένα προγράμματα. Με μια διαδικασία εξάλειψης,ίσως να μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα και να απεγκαταστήσετε το προβληματικό λογισμικό.

Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα κατά τη χρήση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, εκκινήστε το εργαλείο εκκίνησης εκκίνησης από το μενού εκκίνησης του υπολογιστή. Τα Windows συνήθως εκτελούν αυτόματα αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εάν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε χειροκίνητα πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο "F8" έως ότου ο υπολογιστής σας εμφανίσει την οθόνη Advanced Boot Options. Επιλέξτε την επιλογή "Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Επόμενο" και στη συνέχεια "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" και "Επιδιόρθωση εκκίνησης". Τα Windows σαρώνουν το σύστημά σας για να εντοπίσουν και να αντικαταστήσουν τυχόν αρχεία που λείπουν ή έχουν καταστραφεί. Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επαναφοράς συστήματος

Το εργαλείο ανάκτησης συστήματος επαναφέρει τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη χρονική στιγμή όταν το σύστημα λειτούργησε σωστά. Μεταβείτε στο εργαλείο ανάκτησης συστήματος από το μενού εκκίνησης πατώντας "F8" για να ξεκινήσετε την οθόνη Advanced Boot Options. Μεταβείτε στην οθόνη Επιλογές αποκατάστασης συστήματος και επιλέξτε "Επαναφορά συστήματος". Όταν τα Windows σας ζητούν να επιλέξετε ένα σημείο επαναφοράς συστήματος, επιλέξτε την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ο υπολογιστής ξεκίνησε σωστά. Η Επαναφορά Συστήματος επαναφέρει τον υπολογιστή σας στην προηγούμενη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το εργαλείο καταργεί όλες τις εγκαταστάσεις προγράμματος ή ενημερώσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το σημείο επαναφοράς. Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί στο τέλος της διαδικασίας.

Περαιτέρω βοήθεια

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα των Windows. Δοκιμάστε το μόνο εάν είστε προχωρημένος χρήστης. Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του υπολογιστή και του σκληρού δίσκου, επομένως ελέγχετε πάντα το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας ή την τεκμηρίωση βοήθειας πριν επιχειρήσετε να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σας σύστημα. Λάβετε υπόψη ότι η επανεγκατάσταση των Windows θα διαγράψει όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή. Εναλλακτικά, ελέγξτε τις πληροφορίες εγγύησης και το εγχειρίδιο χρήστη για πληροφορίες σέρβις και επισκευής. Ίσως χρειαστεί να στείλετε ξανά τον υπολογιστή στον κατασκευαστή για να διορθώσετε το πρόβλημα.