Οι ήχοι κειμένου iPhone δεν λειτουργούν

Οι ειδοποιήσεις κειμένου που εμφανίζονται στο iPhone σας παρέχονται με την επιλογή να σας ειδοποιούν με ήχο κάθε φορά που λαμβάνετε ένα κείμενο. Αν αντιστοιχίσετε διαφορετικούς τόνους κειμένου σε κάθε επαφή, μπορείτε να γνωρίζετε ποιος σας έστειλε ένα κείμενο χωρίς να κοιτάξετε το τηλέφωνό σας. Εάν οι ήχοι κειμένου δεν λειτουργούν στο iPhone σας, ενδέχεται να τους έχετε απενεργοποιήσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1

Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη "Ring / Silent" προς τα πάνω για να τον τοποθετήσετε στη θέση "Ring". Το iPhone σιωπά τους περισσότερους ήχους όταν ρυθμίζετε το διακόπτη στη θέση "Αθόρυβο". Αυξήστε την ένταση στο πλάι του iPhone.

2

Πατήστε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις". Εάν ο διακόπτης "Μην ενοχλείτε" είναι στη θέση "Ενεργό", ρυθμίστε τον σε "Απενεργοποίηση".

3

Πατήστε την επιλογή "Ειδοποιήσεις" στην οθόνη Ρυθμίσεις.

4

Ορίστε την επιλογή "Μηνύματα".

5

Πατήστε σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από "Κανένα" για προεπισκόπηση προεπιλεγμένου τόνου στην οθόνη Text Tone Όταν βρείτε έναν κατάλληλο τόνο, πατήστε το κουμπί "Αρχική" για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Εκχώρηση μεμονωμένων τόνων

1

Πατήστε την εφαρμογή "Επαφές".

2

Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τόνο της επαφής.

3

Πατήστε το κουμπί "Επεξεργασία" και επιλέξτε "Text Tone".

4

Επιλέξτε έναν τόνο από τη λίστα Ήχοι ειδοποίησης. Πατήστε "Αποθήκευση".