Τρόπος αναπαραγωγής αρχείων WMA

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου Windows Media στο Microsoft Windows Media Player. Το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο από προεπιλογή μαζί με το λειτουργικό σύστημα των Windows. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να αναπαράγετε αρχεία WMA σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως WinAmp, VLC και iTunes. Το iTunes μετακωδικοποιεί τη μορφή αρχείου WMA στη μορφή ACC της Apple πριν από την αναπαραγωγή του αρχείου.

Αναπαραγωγή αρχείων WMA σε WinAmp ή VLC

1

Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και μεταβείτε στο αρχείο WMA στον σκληρό σας δίσκο, στον εξωτερικό δίσκο ή στο CD.

2

Κάντε δεξί κλικ ή πατήστε παρατεταμένα το αρχείο WMA. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

3

Κάντε κλικ ή πατήστε το "WinAmp," "VLC" ή άλλη συμβατή επιλογή αναπαραγωγής πολυμέσων στο μενού περιβάλλοντος. Το αρχείο ήχου ανοίγει και αρχίζει να παίζει στην επιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή αρχείων WMA στο iTunes

1

Ανοίξτε την εφαρμογή iTunes.

2

Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή "Αρχείο" στην επάνω γραμμή πλοήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε "Προσθήκη αρχείου στη βιβλιοθήκη". Ανοίγει το παράθυρο πλοήγησης αρχείων.

3

Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση" και μεταβείτε στο αρχείο WMA.

4

Κάντε κλικ ή πατήστε το αρχείο WMA και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Άνοιγμα". Το αρχείο WMA μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή AAC και προστίθεται στη βιβλιοθήκη iTunes.