Πώς να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο Wi-Fi σε ένα HP Pavilion

Ορισμένα επιτραπέζια μοντέλα HP Pavilion είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα. Αυτή η βολική δυνατότητα σάς επιτρέπει να συνδεθείτε με το τοπικό δίκτυο της επιχείρησής σας και το Διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεστε ένα δυσκίνητο καλώδιο Ethernet. Από προεπιλογή, η HP εμφανίζει το μικρό εικονίδιο σύνδεσης ασύρματου δικτύου (Ref 2) στο δίσκο εργασιών από το ρολόι του υπολογιστή. Ένας κίτρινος αστερίσκος στο εικονίδιο υποδηλώνει ότι ο υπολογιστής εντοπίζει ένα δίκτυο αλλά δεν είναι συνδεδεμένος. Εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, η λειτουργία ασύρματου δικτύου απενεργοποιείται και η σύνδεση δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί. Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τη δυνατότητα ασύρματου δικτύου.

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi και συνδεθείτε στο υπάρχον δίκτυο

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" και κάντε κλικ στο "Πίνακας ελέγχου". Κάντε κλικ στο "Δίκτυο και Διαδίκτυο". Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα."

2

Κάντε δεξί κλικ στο "Wireless Network Connection" και επιλέξτε "Enable" από το μενού. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πίσω βέλους για να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση σε δίκτυο".

4

Κάντε κλικ στο όνομα του δικτύου της επιχείρησής σας στη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση". Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του κλειδιού ασφαλείας και κάντε κλικ στο "OK".

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi και δημιουργήστε ένα νέο δίκτυο

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" και κάντε κλικ στο "Πίνακας ελέγχου". Κάντε κλικ στο "Δίκτυο και Διαδίκτυο". Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα."

2

Κάντε δεξί κλικ στο "Wireless Network Connection" και επιλέξτε "Enable" από το μενού. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πίσω βέλους για να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή "Μη αυτόματη σύνδεση σε νέο δίκτυο". Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

4

Εισαγάγετε τις πληροφορίες διαμόρφωσης του δικτύου της επιχείρησής σας. Για "Όνομα δικτύου", πληκτρολογήστε το SSID του δικτύου. Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και τον τύπο κρυπτογράφησης του δικτύου σας. Ορισμένα επιχειρηματικά δίκτυα χρησιμοποιούν τους τύπους WPA-Enterprise ή WPA2-Enterprise που εκχωρούν διαφορετικά κλειδιά ασφαλείας σε κάθε χρήστη του δικτύου (Ref 3). Εάν δεν γνωρίζετε την ασφάλεια του δικτύου και τον τύπο κρυπτογράφησής σας, συνδεθείτε στις προηγμένες ασύρματες ρυθμίσεις του δρομολογητή σας ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό της επιχείρησής σας για πληροφορίες.

5

Πληκτρολογήστε το κλειδί ασφαλείας του δρομολογητή ή τον ασύρματο κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε τα πλαίσια "Αυτόματη έναρξη αυτής της σύνδεσης" και "Σύνδεση ακόμα και αν το δίκτυο δεν εκπέμπει." Κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο.