Πώς να διαχειριστείτε ένα χαρτοφυλάκιο Yahoo

Το Yahoo Portfolio είναι ένας βολικός τρόπος για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών σας επενδύσεων και μετοχών στο διαδίκτυο, επειδή τα οικονομικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μία οθόνη και ευανάγνωστα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαρτοφυλάκιο για να ξεκινήσετε τη διαχείριση των επενδύσεών σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα χαρτοφυλάκια, το καθένα για διαφορετικό τύπο επένδυσης.

1

Μεταβείτε στη διεύθυνση finance.yahoo.com και συνδεθείτε στο Yahoo! λογαριασμός.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Τα χαρτοφυλάκια μου" στο επάνω μενού.

3

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Νέο" για να δημιουργήσετε ένα νέο χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο. Στην επόμενη σελίδα, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές: "Παρακολούθηση λίστας παρακολούθησης συμβόλων", "Παρακολούθηση ιστορικού συναλλαγών" ή "Παρακολούθηση τρεχουσών συμμετοχών σας". Κάθε τύπος εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό και εξαρτάται από το αν θέλετε να παρακολουθείτε μια εταιρεία στο χρηματιστήριο, να παρακολουθείτε τις επενδυτικές σας συναλλαγές ή να παρακολουθείτε τον αριθμό των μετοχών που έχετε επενδύσει σε μετοχές εταιρειών ή σε αμοιβαία κεφάλαια.

4

Συμπληρώστε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τύπο χαρτοφυλακίου που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε "Παρακολούθηση λίστας παρακολούθησης συμβόλων", τότε πρέπει να πληκτρολογήσετε τα σύμβολα μετοχών για τις εταιρείες που θέλετε να παρακολουθήσετε. Μπορείτε να παρακολουθείτε πολλά αποθέματα σε διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές, εγχώρια και διεθνώς.

5

Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να αποθηκεύσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Είναι πλέον προσβάσιμο σε εσάς στην καρτέλα "Τα χαρτοφυλάκια μου".

6

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Λήψη υπολογιστικού φύλλου" στην καρτέλα "Τα χαρτοφυλάκια μου" για λήψη όλων των δεδομένων σχετικά με ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεστε.

7

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Ορισμός ειδοποίησης" στην ενότητα "Τα χαρτοφυλάκια μου" για να ορίσετε υπενθυμίσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο σύμβολο. Η λήψη ειδοποιήσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν θέλετε να ειδοποιηθείτε όταν η τιμή της μετοχής πέσει ή αυξηθεί πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό δολαρίου. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με βάση τις ποσοστιαίες αυξήσεις και μειώσεις. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ειδοποιήσεών σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση ειδοποίησης".

8

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Διάγραμμα" για τυχόν μετοχές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές για να δείτε την απόδοση ή το ιστορικό αυτής της επένδυσης. Μπορείτε ακόμη και να αποθηκεύσετε το γράφημα στον υπολογιστή σας κάνοντας δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέγοντας "Αποθήκευση εικόνας ως." Το γράφημα αποθηκεύεται σε μορφή εικόνας PNG.