Τρόπος τερματισμού της σύμβασης My Verizon Fios

Ίσως θελήσετε να ακυρώσετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών Verizon FiOS για διάφορους λόγους, όπως τα σχέδιά σας για εγγραφή σε μια ανταγωνιστική υπηρεσία ή λόγω της μετάβασης σε μια νέα τοποθεσία. Ανεξάρτητα από τον λόγο, μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία FiOS επικοινωνώντας απευθείας με τη Verizon. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε ένα τέλος πρόωρης λήξης, ανάλογα με το χρόνο που απομένει στο υπάρχον συμβόλαιό σας.

1

Εντοπίστε την πιο πρόσφατη δήλωση του Verizon FiOS, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό του λογαριασμού σας και το οφειλόμενο υπόλοιπο στον λογαριασμό σας.

2

Καλέστε το Verizon απευθείας στο 1-800-Verizon. Να είστε έτοιμοι να εισαγάγετε τον αριθμό του λογαριασμού σας και να επιλέξετε την κατάλληλη αυτοματοποιημένη επιλογή για να μιλήσετε με έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.

3

Ζητήστε τη λήξη της υπάρχουσας σύμβασης Verizon FiOS. Ο αντιπρόσωπος θα σας πει εάν θα πρέπει ή όχι να πληρώσετε ένα τέλος πρόωρης λήξης, μαζί με τυχόν υπόλοιπα που οφείλονται στον λογαριασμό. Πληρώστε τα ισχύοντα τέλη σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσώπου, εάν απαιτείται.

4

Επιστρέψτε τον εξοπλισμό στη Verizon σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες του αντιπροσώπου. Για παράδειγμα, η Verizon θα σας στείλει ένα κουτί επιστροφής μέσω ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματός σας. Εναλλακτικά, η UPS και η Mail Boxes κ.λπ. θα στείλουν τον εξοπλισμό πίσω στη Verizon δωρεάν. Τέλος, μπορείτε να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σε μια εξουσιοδοτημένη τοποθεσία του καταστήματος τηλεόρασης FiOS (βλ. Πόροι).