Πώς να μην εμφανίζεται όταν διαβάζεται κείμενο σε iPhone

Από προεπιλογή, τυχόν μηνύματα κειμένου που λαμβάνετε μέσω της υπηρεσίας iMessage θα εμφανίζονται όταν διαβάζετε το μήνυμα μαζί με τη στιγμή που διαβάζετε το μήνυμα. Ενώ αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τον αποστολέα, μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσκολίες στον παραλήπτη. Για παράδειγμα, η ανάγνωση ενός μηνύματος και η μη απάντηση μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στον αποστολέα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε ο αποστολέας iMessage να μην γνωρίζει πότε διαβάζετε το μήνυμά του. Η απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας επηρεάζει μόνο τα νέα iMessages που αποστέλλονται. Το iMessages που είχε σταλεί στο παρελθόν θα εξακολουθεί να εμφανίζει απόδειξη ανάγνωσης.

1

Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις", που βρίσκεται στην Αρχική οθόνη του iPhone σας.

2

Πατήστε τη σειρά "Μηνύματα", που βρίσκεται στα μισά της οθόνης Ρυθμίσεις, για να ανοίξετε το παράθυρο Μηνύματα.

3

Πατήστε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή "Αποστολή αποδείξεων ανάγνωσης" για να αλλάξετε το ρυθμιστικό από πράσινο σε άχρωμο, υποδεικνύοντας ότι απενεργοποιήσατε τη δυνατότητα απόδειξης ανάγνωσης.

4

Πατήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο "iMessage" για να αλλάξετε το ρυθμιστικό από πράσινο σε άχρωμο, υποδεικνύοντας ότι απενεργοποιήσατε τη λειτουργία iMessage. Αυτό θα εγγυηθεί ότι τα μηνύματα κειμένου σας δεν θα έχουν απόδειξη ανάγνωσης απενεργοποιώντας εντελώς τη λειτουργία iMessage, αναγκάζοντας κάθε μήνυμα να εμφανίζεται ως κανονικό μήνυμα κειμένου. Το iPhone δεν υποστηρίζει αποδείξεις ανάγνωσης σε κανονικά μηνύματα κειμένου.

5

Ενεργοποιήστε ξανά κάθε λειτουργία πατώντας το ρυθμιστικό ξανά, έτσι ώστε να γίνει πράσινο.