Επανεκκίνηση tablet Samsung

Αν και γενικά θεωρούνται σταθερές συσκευές, το Galaxy και άλλα tablet Samsung ενδέχεται περιστασιακά να απαιτούν επανεκκίνηση για την επίλυση προβλημάτων. Με την επανεκκίνηση του tablet, συνήθως διορθώνονται προβλήματα όπως η αργή απόδοση, η χαμηλή μνήμη και τα προγράμματα ή τα widget που έχουν σταματήσει. Η επανεκκίνηση ενός tablet Samsung απαιτεί απλώς να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κατάλληλο κουμπί και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τη σωστή επιλογή για επανεκκίνηση του tablet.

1

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Λειτουργία" στο tablet Samsung για μερικά δευτερόλεπτα.

2

Αφήστε το κουμπί όταν εμφανιστεί το μενού "Επιλογές τροφοδοσίας" στο tablet σας.

3

Πατήστε το κουμπί "Επανεκκίνηση" για επανεκκίνηση του tablet Samsung.

4

Περιμένετε να σβήσει η συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την από μόνη της. Μόλις εμφανιστεί ξανά η οθόνη κλειδώματος, το tablet σας επανεκκινήθηκε με επιτυχία.