Τρόπος απενεργοποίησης του HP Support Assistant

Ο χρόνος είναι ένα πολύτιμο αγαθό στην επιχείρησή σας, επομένως δεν θέλετε να το σπαταλήσετε διορθώνοντας προβλήματα και συντηρώντας τον υπολογιστή σας. Ο Βοηθός υποστήριξης HP στον υπολογιστή σας HP παρέχει μια λύση διαχείρισης όλα σε ένα που περιλαμβάνει εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων, φροντιστήρια, ανάλυση συστήματος και αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού. Παρά τη χρησιμότητά του, ενδέχεται να έχετε προβλήματα με το Σύστημα υποστήριξης HP, οπότε μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το μενού Ρυθμίσεις του προγράμματος.

Απενεργοποιήστε το HP Support Assistant

1

Κάντε διπλό κλικ στο HP Support Assistant στην επιφάνεια εργασίας σας για να ξεκινήσει το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ανάλυση υγείας". Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Συχνότητα" και επιλέξτε "Ποτέ."

3

Κάντε κλικ στο κουμπί δίπλα στην επιλογή "Ποτέ μην ελέγχετε για ενημερώσεις"

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ενημέρωση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Χρονοδιάγραμμα συντονισμού: Συχνότητα" και επιλέξτε "Ποτέ."